CHRÁNIME VAŠE SNY A PLÁNY

Kedy vyčistiť DPF?

Kľúčová otázka pri celkovej problematike týkajúcich sa DPF filtrov pevných častíc znie: kedy sa má majiteľ dieselového vozidla s DPF filtrom rozhodnúť pre jeho vyčistenie mimo vozidla v špecializovanej firme? Na jednoduchú otázku naoko jednoduchá odpoveď: v čase, keď ešte všetko funguje tak, ako má a DPF filter pevných častíc nie je úplne zanesený sadzami.

Prečo určite nečakať, kým sa DPF filter pevných častíc úplne neupchá?

Aby nedošlo k nasledovným, zbytočným a vážnym poškodeniam na vozidle a zbytočným s tým súvisiacim komplikáciám, ktorým sa dá predísť:

 1. poškodenie ADR a EGR ventilov,
 2. poškodenie turbodúchadla,
 3. poškodenie oxidačného katalyzátora a DPF filtra pevných častíc,
 4. zvýšená spotreba,
 5. poškodenie celého motora,
 6. prepnutie motora do núdzového režimu,
 7. nutnosť odstavenia vozidla a zabezpečenie odťahovej služby a opravy, častokrát mimo svojho bydliska, čo spôsobuje ďalšie problémy a finančnú záťaž.

Výhody včasného a preventívneho čistenia DPF filtrov a katalyzátorov:

 1. zaistenie neustálej prevádzkyschopnosti vozidla,
 2. zaistenie lepších jazdných vlastností vozidla,
 3. predĺženie životnosti DPF filtra a katalyzátora,
 4. nižšie prevádzkové náklady vo forme úspor na PHM,
 5. nižšie riziko poškodenia ďalších častí motora,
 6. nižšie náklady na servis vozidla,
 7. nižšie riziko nákupu drahého nového DPF filtra a katalyzátora.

Zhrnutím zistíme, že úplne zanesený DPF filter pevných častíc môže majiteľovi vozidla spôsobiť niekoľko tisícovú škodu, rádovo aj cez 5 tisíc eur…

DBÁME NA VAŠU BEZPEČNOSŤ

Vozidlo, ktoré má DPF filter pevných častíc nikdy neparkujte v suchom podraste, ako napríklad suchá tráva či strnisko. Vysoká teplota DPF filtra, najmä počas a určitú dobu aj po aktívnej regenerácii, predstavuje vysoké riziko vzniku požiaru. (Hrubý Šúr)

ŠETRITE RADŠEJ NA DOVOLENKU

Životnosť DPF filtra pevných častíc výrazne ovplyvňuje aj vstrekovacia sústava, nakoľko z dôvodu nedokonalého spaľovania sa DPF filter rýchlejšie zanáša. Na problém so vstrekmi skúseného vodiča upozornia častejšie aktívne regenerácie DPF filtra. Na životnosť DPF filtra vplýva aj stav EGR ventilu, ktorý taktiež vplýva na kvalitu spaľovacieho procesu.

Ak vaše vozidlo má DPF filter pevných častíc, tak používajte motorové oleje s nízkou produkciou popola: LOW SAPS alebo LOW ASH a samozrejme kvalitné palivo.