NAŠA TECHNOLÓGA

Aj úplne zanesené DPF filtre dokážeme vyčistiť.

Proces riadenej viac stupňovej renovácie prebieha podobne ako v prípade regenerácie filtra priamo vo vozidle, ale vďaka profesionálnej technológii oveľa efektívnejšie. Celý proces prebieha v nasledovných krokoch:

 1. Keramická vložka sa vyberie, prípadne aj s katalyzátorom, z obalu DPF filtra.
 2. Nasleduje vizuálna kontrola, či keramická vložka je vhodná na proces čistenia. Sú prípady, že keramická vložka je poškodená a nevhodná na ďalšie použitie.
 3. Zistenie počiatočnej hmotnosti jadra filtra – keramickej vložky.
 4. Primárne viacnásobné a obojstranné vyfukovanie špeciálnou vysokotlakovou dýzou na princípe vzdušného víru na automatizovanej linke.
 5. Zahriatie keramickej vložky na presne stanovenú vysokú teplotu a výdrž, počas ktorej dochádza k spáleniu usadených sadzí na popol.
 6. Chladnutie keramickej vložky, ktoré je procesne riadené tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 7. Sekundárne viacnásobné a obojstranné vyfukovanie špeciálnou vysokotlakovou dýzou na princípe vzdušného víru na automatizovanej linke. Ide o proces, ktorý automobil pri rekuperácii nedokáže, pri ktorom sa uvoľnia všetky kanáliky vo filtri. Zanesený DPF filter pevných častíc tak dokážeme vyčistiť na 99 až 100 % pôvodného nového stavu.
 8. Meranie hĺbky kapilár nachádzajúcich sa vo vyčistenej keramickej vložke – mechanická kontrola.
 9. Zistenie konečnej hmotnosti jadra filtra – keramickej vložky. Posúdenie hmotnostného úbytku nečistôt počas čistenia.
 10. Špeciálnymi diagnostickými prístrojmi sa každý filter a katalyzátor zmeria na priepustnosť a zistí sa jeho aktuálny stav.

Ďalšie úkony súvisiace s čistením DPF filtra pevných častíc:

 1. Obal DPF filtra sa vypieskuje.
 2. Montáž DPF filtra do pôvodného stavu. Zváranie technológiou TIG, pri ktorej nehrozí tepelné poškodenie jadra DPF filtra.
 3. Nastriekanie zinkovým sprejom, čím sa dosiahne antikorózna ochrana, ktorá zároveň odolá teplote až 800°C.

Významnou prednosťou tejto technológie je skutočnosť, že nedochádza k poškodeniu keramickej vložky filtra, ku ktorej častokrát dochádza pri chemickom čistení, čo spôsobí jeho zničenie. Nami vyčistený DPF filter tým pádom je možné opätovne vyčistiť bez poškodenia.

DPF FILTER PRED NAŠIM REPASOM

BAGER CATERPILLAR

PO REPASE

BAGER CATERPILLAR