Originál je lepší ako náhrada

A to je práve dôvod pre Repas-vyčistenie originálneho DPF časticového filtra. Plné zanesenie filtra popolom nastáva po najazdení cca 80-250 tisíc km. Tento veľký rozdiel je daný predovšetkým rôznymi objemami filtrov a ďalšími špecifikáciami vozidla. Ak je filter už zaplnený z väčšej časti popolom a nie je ho možne už ďalej spáliť, nie je už dostatok miesta ani pre ďalšie cyklické ukladanie sadzí.

A to je práve dôvod pre Repas-vyčistenie originálneho DPF časticového filtra. Plné zanesenie filtra popolom nastáva po najazdení cca 80-250 tisíc km. Tento veľký rozdiel je daný predovšetkým rôznymi objemami filtrov a ďalšími špecifikáciami vozidla. Ak je filter už zaplnený z väčšej časti popolom a nie je ho možne už ďalej spáliť, nie je už dostatok miesta ani pre ďalšie cyklické ukladanie sadzí. Filter sa teda zanáša veľmi rýchlo v priebehu desiatok kilometrov a regenerácie sú veľmi časté a prakticky neúčinné. Naviac vďaka častým regeneráciám dochádza i k hromadeniu nafty v oleji. Každá regenerácia znamená prístrek nafty, čo má za následok, že časť nafty stečie do motorového priestoru. Tím dochádza ku znižovaniu mazacích schopností oleja a väčšiemu opotrebeniu motora . Ale pozor!!! Veľa aftermarketových dodávateľov časticových filtrov práve tu nachádza veľké úspory v nákladoch a do rovnakej veľkosti obalu, ako bol ten originálni filter, vkladá kľudne polovičný objem filtračnej vložky-viď foto. Dôsledky sú jasné: 2x rýchlejšie zanášanie filtra, kratšia životnosť a taktiež kratšia doba medzi regeneráciami.

Dátum: 29.9.2016