NAŠE RADY MOTORISTOM

NAJDÔLEŽITEJŠIE UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV VOZIDIEĽ S DPF FILTROM PEVNÝCH ČASTÍC – NAŠA VLASTNÁ SKÚSENOSŤ

Týmto motoristom odporúčame dobre si naštudovať ponúkané technológie a postupy čistenia DPF filtrov pevných častíc, nakoľko niektoré postupy sú málo účinné a dokonca môžu častokrát vážne poškodiť jadro filtra, v rozsahu jeho znefunkčnenia, čo pre motoristu predstavuje nezanedbateľnú škodu – finančnú, časovú, nepojazdné vozidlo, núdzové odstavenie vozidla na krajnici nie vždy je úplne bezpečné.

V našich začiatkoch, písal sa rok 2014, čistenia DPF filtrov pevných častíc sme skúšali a testovali aj technológiu chemického čistenia, nakoľko je lacnejšia. Od tejto technológie sme boli nútení okamžite upustiť, nakoľko životnosť takto repasovaných DPF filtrov bola rádovo do 30 tisíc kilometrov a chémia rozleptávala – poškodzovala jadrá čistených filtrov, čím dochádzalo k ich úplnému znehodnoteniu, viď. nasledovný obrázok:

Na základe tejto našej vlastnej negatívnej skúsenosti sme sa rozhodli pre proces riadenej viac stupňovej renovácie DPF filtrov pevných častíc, ktorý prebieha podobne ako v prípade regenerácie filtra priamo vo vozidle, naviac je šetrný pre životné prostredie a vďaka profesionálnej technológii oveľa efektívnejší: http://www.servisdpf.sk/princip-cistenia-dpf-filtrov

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ RADY A INFORMÁCIE      

  • Ak zaplnenie filtra prekročí určitú limitnú hranicu, tak riadiaca jednotka spustí aktívnu bezúdržbovú regeneráciu. Pri regenerácii dochádza k malému prieniku nespálenej nafty do motorového oleja, nakoľko pred spustením aktívnej regenerácie, okrem iného, dochádza k zvýšenej dávke paliva. Z tohto dôvodu, pri často opakovaných  regeneráciách pri úplnom zaplnení DPF filtra pevných častíc, resp. pri niekoľkonásobných prerušených regeneráciách, dochádza k nadmernému riedeniu motorového oleja naftou. Motorový olej tak stráca potrebnú viskozitu, čím dochádza k jeho zhoršeným prevádzkovým vlastnostiam, čo spôsobí zvýšené opotrebovávanie motora. Ak dôjde k situácii, že zvýšená hladina motorového oleja presiahne povolenú hranicu, hrozí poškodenie gufier, tesnení a nasatie oleja motorom cez odvetrávanie kľukovej skrine. Z týchto závažných dôvodov treba pravidelne a častejšie kontrolovať mierku motorového oleja. Ak máte interval výmeny motorového oleja napríklad po 30 tisíc kilometroch, tak radšej ho meňte pravidelne po každých 15 maximálne 20 tisíc km.
  • Riadiaca jednotka sa snaží zanesený DPF filter pevných častíc vypáliť často opakovanými aktívnymi regeneráciami, pri ktorých sa zbytočne zvyšuje spotrebu paliva a tepelne zaťažuje motor, najmä hlavy valcov, turbodúchadla, výfukového systému a tým pádom aj samotného filtra pevných častíc.
  • Často opakované aktívne regenerácie ďalej spôsobujú nadmerné zaťaženie motora, pretože dochádza k zvýšeniu protitlaku vo výfukovom systéme.

Aktívna regenerácia je automatický proces, ktorý prebieha po najazdení 300 až 1 000 kilometrov. Záleží to najmä od štýlu jazdy, spôsobu používania auta a konštrukcii motora. Tento proces trvá 10 až 15 minút, počas ktorého sa odporúča s vozidlom ísť v ustálenom režime jazdy v rozmedzí otáčok medzi 2 až 3 tisíc pri zaradenom vyššom prevodovom stupni. Teplota výfukových plynov sa zvýši približne až na 650 °C, na teplotu samovznietenia pevných častíc, pri ktorej sadze začnú horieť. Na jeden cyklus aktívnej regenerácie sa spotrebuje 1 až 2 litre nafty. Proces aktívnej regenerácie sa neodporúča prerušiť vypnutím motora. Preto, buď si predĺžte trasu jazdy, v kolónach prípadne na svetelnej signalizácii nevypínajte motor, ale držte ho vo vyšších otáčkach. Po ukončení regenerácie treba ešte prejsť niekoľko kilometrov, aby sa dostatočne schladil DPF filter pevných častíc, aby sa predišlo k jeho mechanickému poškodeniu, čo môže znamenať ukončenie jeho životnosti. Preto „celkový“ čas aktívnej regenerácie trvá o niečo dlhšie, a to približne 15 až 20 minút. A ako rozpoznať prebiehajúcu aktívnu regeneráciu? Dôjde k zmene zvuku motora: jemné hučanie, ďalej podľa správania sa motora: jemné trhnutie a zmenou výkonu: pomalšia odozva motora.