EKOLÓGIA

Prečo sa začali používať DPF filtre pevných častíc?

Súčasné moderné dieselové motory so stále jemnejšími vstrekovačmi nafty produkujú mikročastice – sadze do veľkosti len 0,001 milimetra. Tieto mikročastice nie sú voľným okom viditeľné. Takto malé častice (mikročastice) človek už nikdy nedokáže vykašľať, ako to bolo pri okom viditeľných sadzí starších naftových vozidiel, ktoré boli zachytávané už v horných dýchacích cestách. Tieto mikročastice sa dostanú až do pľúcnych mechúrikov, kde natrvalo pôsobia ako karcinogény, ktoré spôsobujú alebo napomáhajú rakovinovému bujneniu. Najmä pre malé deti by to malo fatálne následky.

Preto EU plánuje odstránenie DPF filtra pevných častíc z vozidla klasifikovať ako trestný čin. Už v súčasnosti niektoré krajiny EU odstránenie DPF filtra z vozidla postihujú vysokými pokutami a požadujú opätovné namontovanie funkčného filtra. Napríklad v susednom Rakúsku zodpovednosť nesie vodič, ktorému hrozí pokuta až do výšky 5 000 eur.