ČO JE DPF

DPF filter pevných častíc

Je zariadenie, ktoré je umiestnené vo výfukovom systéme a zachytáva pevné častice a sadze v spalinách vznetových motorov. Vďaka tomu znižuje emisie karcinogénnych škodlivín oproti starším dieslovým vozidlám bez DPF časticového filtra až stonásobne. Preto v automobilovom priemysle má opodstatnenie, nakoľko šetria životné prostredie a najmä naše zdravie. V nemecky hovoriacich krajinách EU skratka DPF znamená Diesel Particular Filter, v ostatné krajinách sa používa „francúzsky“ názov FAP – Filter a Particules.
Vďaka DPF časticovým filtrom aj dieselové motory dosahujú najvyššiu možnú emisnú známku EURO normu.

  • DPF filter pevných častíc je mechanický filter, ktorý obsahuje filtračnú vložku buď z keramického materiálu alebo kovových vlákien, ktoré odolávajú teplotám až okolo 1 000 °C.
  • Sadze, t. j. pevné častice, sa vo filtri zachytávajú do doby, pokiaľ sa nezaplní kapacita DPF filtra pevných častíc.
  • Osobné vozidlo s moderným dieselovým motorom bez DPF filtra pevných častíc vyprodukuje na každých 100 tisíc kilometrov približne 3,5 kilogramov sadzí. Vozidlo s DPF filtrom pevných častíc „iba“ 100 až 120 gramov.
  • Jeho životnosť je približne 150 až 200 tisíc kilometrov bez nutnosti mechanického alebo chemického vyčistenia.
MAZDA CX7

Ako funguje DPF časticový filter

Filter má keramickú vložku, v ktorej je veľké množstvo kanálikov štvorcového prierezu. Tieto kanáliky sú striedavo uzatvorené pre zvýšenie jeho účinnosti. Nimi prechádzajú výfukové plyny, ktoré obsahujú aj častice sadzí. Plynné látky, ako napríklad oxid uhoľnatý a uhľovodík prechádzajú filtrom, zatiaľ čo pevné látky, sadze, sú väčšie a sú zachytávané vo filtri.

Ako sa „čistí“ DPF časticový filter počas svojej prevádzky

Riadiaca jednotka motora vyhodnocuje tlakové rozdiely pred a za filtrom. Ak dôjde k situácii, že pokles tlaku za filtrom je vyšší ako je stanovený, riadiaca jednotka spustí proces jeho čistenia – regeneráciu. Počas regenerácie sa zachytené sadze vo filtri vypália, výsledkom čoho vzniká oxid uhoľnatý a minimum sadzí.

DPF filter pevných častíc obsahuje častokrát už aj katalyzátor

DPF filtre pevných častíc sa môžu líšiť tým, že majú katalyzátor umiestnený oddelene alebo je ich súčasť.

Prečo je katalyzátor neoddeliteľnou súčasťou DPF filtra? Existujú 2 varianty časticových filtrov z hľadiska konštrukcie. Obidva obsahujú filter pevných častíc. Stále vo väčšom počte prípadov časticový filter obsahuje ešte klasický oxidační katalyzátor, ktorý mu je predradený. Nefunkčný katalyzátor môže byť príčinou problému DPF. Zlá teplota výfukových spalín = nedostatočná teplota časticového filtra = rýchle zanášanie.